Modul Kuliah

Modul 1 : Manajemen Operasi (download pdf) Modul 2 : Manajemen Operasi Jasa Keuangan (download pdf) Modul 3 : Pengantar Keuangan Mikro Islam (download pdf) Modul 4 : Studi Kelayakan (download pdf) Modul 5 : Manajemen Risiko (download pdf) Modul 6 : Islamic Economics (download pdf) Modul 7 : Manajemen Bisnis (download pdf) Modul 8 : Pengantar Manajemen dan Bisnis (download pdf) Modul 9 : Dasar-Dasar Manajemen (download pdf) Modul 10 : Pengantar Keuangan Islam (download … [Read more...]

Diktat Kuliah

Diktat 1 : Manajemen Operasi (download pdf) Diktat 2 : Manajemen Operasi Jasa Keuangan (download pdf) Diktat 3 : Pengantar Keuangan Mikro Islam (download pdf) Diktat 4 : Studi Kelayakan (download pdf) Diktat 5 : Manajemen Risiko (download pdf) Diktat 6 : Islamic Economics (download pdf) Diktat 7 : Manajemen Bisnis (download pdf) Diktat 8 : Pengantar Bisnis (download pdf) Diktat 9 : Dasar-Dasar Manajemen (download pdf) Diktat 10 : Pengantar Keuangan Islam (download pdf) Diktat … [Read more...]

Deklarasi

Kepada siapa pun yang merasa pernah tersakiti hatinya oleh tingkah laku dan ucapan saya, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan; Bagi yang merasa memiliki piutang terhadap diri saya, sekiranya itu sangat berharga. Mohon dengan kerendahan hati bersedia menuliskan piutang yang dimaksud dalam lembar  yang tersedia di bawah ini.  Mudah-mudahan Allah ta’ala memberikan kemudahan kepada hamba untuk segera dapat menyelesaikannya. … [Read more...]