Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Diktat Kuliah

 1. Diktat 1 : Manajemen Operasi (download pdf)
 2. Diktat 2 : Manajemen Operasi Jasa Keuangan (download pdf)
 3. Diktat 3 : Pengantar Keuangan Mikro Islam (download pdf)
 4. Diktat 4 : Studi Kelayakan (download pdf)
 5. Diktat 5 : Manajemen Risiko (download pdf)
 6. Diktat 6 : Islamic Economics (download pdf)
 7. Diktat 7 : Manajemen Bisnis (download pdf)
 8. Diktat 8 : Pengantar Bisnis (download pdf)
 9. Diktat 9 : Dasar-Dasar Manajemen (download pdf)
 10. Diktat 10 : Pengantar Keuangan Islam (download pdf)
 11. Diktat 11 : Marketing in Business (download pdf)
 12. Diktat 12 : Business Plan (download pdf)
 13. Diktat 13 : Money and Banking (download pdf)
 14. Diktat 14 : Islamic Micro Economics (download pdf)
 15. Diktat 15 : Analisis Pembiayaan (Kredit) (download pdf)
 16. Diktat 16 : Metodologi Penelitian (download pdf) [Read more…]

Deklarasi

Kepada siapa pun yang merasa pernah tersakiti hatinya oleh tingkah laku dan ucapan saya, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan;

Bagi yang merasa memiliki piutang terhadap diri saya, sekiranya itu sangat berharga. Mohon dengan kerendahan hati bersedia menuliskan piutang yang dimaksud dalam lembar  yang tersedia di bawah ini.  Mudah-mudahan Allah ta’ala memberikan kemudahan kepada hamba untuk segera dapat menyelesaikannya. [Read more…]