Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Deklarasi

Kepada siapa pun yang merasa pernah tersakiti hatinya oleh tingkah laku dan ucapan saya, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan; Bagi yang merasa memiliki piutang terhadap diri saya, sekiranya itu sangat berharga. Mohon dengan kerendahan hati bersedia menuliskan piutang yang dimaksud dalam lembar  yang tersedia di bawah ini.  Mudah-mudahan Allah ta’ala memberikan kemudahan kepada hamba untuk segera dapat menyelesaikannya. … [Read more...]